SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/005 | 6000 Kecskemét, Katona József tér 4.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Az iskola története

Történet

A Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum elődjét, Kecskemét Törvényhatósági Jogú Város felsőkereskedelmi iskolájaként a századforduló fejlődése, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az erre épülő kereskedelem, a pénz- és kultúrintézmények hívták életre 1910 szeptemberében. Az iskolaalapítás gondolatát a város akkori polgármestere, Kada Elek is támogatta, ezért vette fel intézményünk 1985-ben az ő nevét. Az iskola első igazgatója dr. Hajnóczy Iván volt, aki 31 éven át irányította és fejlesztette az intézményt.

Az első érettségizők levelezői, könyvelői, pénztárosi állás betöltésére kaptak képesítést, illetve lehetőséget a budapesti és a kolozsvári kereskedelmi akadémián, vagy a jogakadémián való továbbtanulásra. A beiratkozott diákok száma 1910-ben 47 rendes és 24 magántanuló volt, három év múlva már 144 főre emelkedett a tanulólétszám. 1920-tól lett az iskola négy évfolyamos. Az 1910-es évektől az 1930-as évekig a magas színvonalú szakmai munka és hivatástudat jellemezte a munkát.

1940-ben átszervezés zajlott le, kereskedelmi középiskolaként működtünk tovább az Ókollégium épületében. A háború, majd az 50-es évek politikai helyzete, tantárgyi reformok, tanárhiány, iskola-összevonások, pénz- és épületgondok nehezítették a működést. 1950-től Állami Közgazdasági Gimnázium és Élelmiszer-ipari Technikum néven működött tovább az iskola s hozzákapcsolták a gépíró-, gyorsíró és irodakezelői szakiskolai képzést. Az 1960-as évek Csernus László igazgatása alatt eseményekben gazdag korszak volt, jelentős tanulólétszám-emelkedés jellemezte az iskolát. Kb. ezer diák tanult ekkor az évfolyamokon, s ez a másfél évtized sem volt mentes a reformoktól és a problémáktól. A közgazdasági szakmaprofil mellé megörököltük a Bányai Júlia Gimnáziumtól a mezőgazdasági tagozatot és megjelent a pénzügy majd igazgatási-ügyviteli szakos osztály. Sok költözés és névváltozás után az Újkollégium épületében kaptunk helyet Közgazdasági Szakközépiskola néven. Végül az 1970-es évek végén kapta meg az intézmény jelenlegi helyét, a Katona József tér 4. sz. alatti épületben.

A nyolcvanas évek időszaka volt a legdinamikusabb az iskola története szempontjából, képzett pénzügyi, számvitel-gazdálkodási munkaerőt bocsátottunk ki a város ipari és kereskedelmi vállalatai számára. A tananyag korszerűsödött, modern piaci szemléletet, számítástechnikai készséget sajátíthattak el az akkori tanulók Az igazgatási ügyviteli ágazaton is jelentős modernizáció ment végbe, idegen nyelvű érettségi vizsgával bővült az igazgatási képzés. Fontos állomás volt a programozó osztály beindítása is. Ez az évtized volt a leggazdagabb szakmai sikerekben, kimagasló eredményeket értek el diákjaink az OSZTV-ken, mi láttuk el közgazdasági szakemberekkel a város, a megye jelentős részét, jók voltak a továbbtanulási mutatóink.

A kilencvenes években számítástechnikai programozó, pénzügyi, számvitel-gazdálkodási és gyors-gépíró idegen nyelvi ágazaton képeztünk tanulókat. A központi pályázatok, a szakképzési alap, a PHARE-program, a világbanki program a szakképzés teljes átalakulását hozta. 1995-től általános közgazdász osztályokkal működik az iskola, áttértünk az úgynevezett alapozó szakmai tantárgyas, illetve a szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképzésre, nagyobb hangsúlyt kapott az oktatásban az idegen nyelv, a számítástechnika. Az iskola felszereltsége ugrásszerűen gazdagodott. 1996-tól építettük ki közvetlen kapcsolatunkat a Pénzügyi és Számviteli Főiskolával, először a nulladik évfolyamos képzésben, majd később az akkreditált felsőfokú szakképzésben. Ezt a képzési formát 2002-től az idegenforgalmi szakmenedzser képzésre 2005-től az európai uniós szakügyintéző képzésre is kiterjesztettük. A tanulólétszám folyamatosan nő, az elmúlt években indítottuk be a nyelvi előkészítő osztálytípust. Az újabb és újabb gyarapodás tette szükségessé az iskolaépület bővítését 2005 nyarán.

Jelenleg az oktatás két szinten zajlik intézményünkben: a magas szintű általános műveltséget adó ágazati szakmai érettségivel záruló szakaszban és az erre épülő szakképzésben. Az oktatott szakmáink: pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási ügyviteli ügyintéző.


Partnereink

SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum

6000 Kecskemét, Katona József tér 4.

Telefon: +3676508277

E-mail: kada@kecskemetiszc.hu

OM azonosító: 203041/005

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002286


2024Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum